Gürmenli Adası - Duvar

Adalardan büyüğünün kuzey ucundan başlayan duvar yine kuzeye doğru uzayıp gidiyor… Duvarın doğu tarafında hızlıca derinleşen dibinde büyük demir çapalar, kırık amphoralar, güzel kovuklar var. Duvarın sırtı ve onun tabaka kayalık batı tarafı yavaş derinleşerek deneyimsizler için ideal bir plato sunuyor ama yine de akıntıya dikkat.

Gürmenli Adası - Duvar